Eko projekti


Greenways rute

Mlinski kamen je član lokalne akcijske grupe LAG Zrinska gora. Područje LAG-a prostire se na 1.148,05 km², što predstavlja 2,3% kopnenog teritorija Republike Hrvatske. Područje LAG-a „Zrinska Gora“ iznimno je vrijedne krajobrazne raznolikosti. To je prostor vrlo različitih geomorfoloških cjelina. Obuhvaća prostor blagih brda i dolina Zrinske Gore i Vukomeričkih gorica, doline rijeka Glina, Petrinjčica i Kupa, te prostrane ravnice Odranskog polja. Prostorom najviše dominira širok masiv Zrinske Gore i dolina rijeke Kupe.

Greenways rute su u biti „zelene staze ili putevi“, a uključuju staze za hodanje, jahanje i bicikliranje i zahvaćaju velike komade zemlje te se mogu definirati tako da uključuju i šire zemljopisno područje, povezujući sela i gradove. Namijenjene su za nemotorizirani promet. Obavezno uključuju bogatu vegetaciju, dobro označene koridore i naglasak na održavanje netaknute prirode u okolici staza. Rute se razvijaju uz stare putove i staze koji su gotovo ili u potpunosti napušteni, kao što su koridori željezničkih pruga, putevi uz kanale i šumski putevi. Obično prolaze područjem koje ima kulturno-povijesni ili prirodni značaj tako da uz rekreaciju nude i edukativni sadržaj. Često se oko tih ruta stvara veća mreža pravaca koji tada povezuju i udaljenija naselja.

STAZA DOLINA PETRINJČICE – DOLINA UTINJE

greenways1Ova potencijalna ruta nalazi se na području grada Petrinje. To je kružna staza koja počinje i završava u Petrinji a prolazi kroz naselja Hrastovicu, Zelenu Dolinu, Donju Bačugu, Brkiće, Pecke te Križ Hrastovački. Nalazi se južno od same Petrinje te se kreće po dolini Petrinjčice i Utinje. Stazu je moguće povezati s već postojećom stazom Put Kestena koja se nalazi na tom području. Između dolina Petrinjčice i Utinje nalazi se Hrastovička gora s atraktivnim vidikovcima, arheološkim lokalitetima, starim gradinama i brojnim planinarskim stazama.

RUTA STARI FARKAŠIĆ - LETOVANIĆ

greenways2Potencijalna ruta se nalazi na postojećoj ruti uz dolinu rijeke Kupe od ušća rijeke Gline do ušća rijeke Petrinjčice koja u sebi dodatno valorizira i događanja na rijeci Kupi koja već postaju tradicionalna poput tzv. „riječne Alke“. Uz Kupu se ruta pruža od Drenčine, preko ribnjaka kod ciglane, preko kupališta pored mosta u Brestu do Selišta, a postoji i poveznica s biciklističkim stazama Petrinje (TZ Petrinja)
Potencijalna ruta započinje u naselju Stari Farkašić i završava u Letovaniću te bi bila integralni dio postojeće rute uz rijeku Kupu. Biciklistička staza je djelomično uspostavljena, a potrebno je očistiti i urediti dionicu između sela Stari Brod i Letovanić u dužini od 1,1 km.

RUTA LEKENIK-MALA GORICA

greenways3Pješačke rute snimanja filma „Guslač na krovu“ (Lekenik-Mala Gorica) koju razrađuje TZ Lekenik. Oformile bi se 2 pješačke rute, jedna u Lekeniku i druga u Maloj Gorici, po lokacijama na kojima je sniman navedeni film. Na pješačkoj ruti bi se postavili info panoi i fotografije na kojima bi se vidio insert filma koji je sniman na lokaciji na kojoj se info pano nalazi.

Cilj je obilježavanje lokacija snimanja filma, u cilju turističke i kulturne promocije Hrvatske i židovskih institucija u Hrvatskoj. Film je 1972. osvojio tri Oscara i za još šest bio nominiran te je osvojio i dva zlatna Globusa.

RUTA BANA JOSIPA JELAČIĆA

greenways4Potencijalna ruta počinje u Lekeniku te prolazi kroz Petrinju gdje se u dva kraka nastavlja prema Glini te završava u selu Velika Vranovina, nadomak Topuskom. Već postojeći putevi Bana Josipa Jelačića bi se opremili s dodatnom atraktivnostima i valorizacijom te bi se spojili s pričom o poštaru Klempaju koju već revitalizira TZ Lekenik. Ovisno o postojećem stanju predložit će se dodatni elementi za bolju informiranost stanovništva i turista o značajnim objektima i njihovoj "ulozi" u povijesnom značaju koji se nalaze na ruti.